127524055_794595107939692_7876141086518637726_n (Kopiowanie)
243019996_255220763034512_3275443886220941260_n (Kopiowanie)
243069824_1504750229877423_5797338787260275514_n (Kopiowanie)
243202041_2802701300022267_9064276737142347843_n (Kopiowanie)
245230348_1254256221757742_6819273175932854584_n (Kopiowanie)
245499415_4433664013392959_6684509992205877321_n (Kopiowanie)
244595399_189648066616677_7534851263967229986_n (Kopiowanie)
244596203_301741021338922_4443646438428938345_n (Kopiowanie)
308013359_178710108011040_1956771965800220516_n (Kopiowanie)
309582990_177744394774278_1919151814536866779_n (Kopiowanie)
310805826_178139094734808_3092181910690599071_n (Kopiowanie)
311151445_178554661359918_4160653625644724014_n (Kopiowanie)
311331052_178740601341324_2454404378967367494_n (Kopiowanie)
311378201_179575137924537_8949361997942812791_n (1) (Kopiowanie)
311459931_180772551138129_8610733836081348198_n (Kopiowanie)
311499167_179590321256352_7195185022461578979_n (1) (Kopiowanie)
311585464_180534777828573_3752910005497205953_n (Kopiowanie)
311699434_179590304589687_4818987089929309405_n (1) (Kopiowanie)
311979794_182628727619178_6550063536960350861_n (Kopiowanie)
312746651_182472917634759_8812046790057206836_n (Kopiowanie)
312908167_182404837641567_3339681659197275435_n (1) (Kopiowanie)
313170878_182409384307779_1846359547236892411_n (Kopiowanie)
313311371_185443530671031_3580998830581381196_n (Kopiowanie)
313416271_183971907484860_8426631042031559913_n (Kopiowanie)
313438489_185169074031810_4397803697481993179_n (Kopiowanie)
314503086_185254134023304_8924361401340341095_n (Kopiowanie)

ul. Chrzanowskiego 7
04-381 Warszawa
tel: 022 810 08 80
p51@eduwarszawa.pl

Programy edukacyjne

Programy edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu nastawione są na wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Dziecko nabywa umiejętności porozumiewania się, zdolności rozumowania i rozwiązywania problemów, samodzielności, umiejętności zabawy i pracy, kreatywności, umiejętności poszukiwania poprzez zabawę i współpracę z innymi . Wykorzystywane programy kładą nacisk na rozwijanie kreatywności dzieci i budowanie twórczej postawy dziecka wobec świata.

W roku 2019/2020 zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujący w placówce tworzą dwa programy:

 • „Rozwój – wychowanie – edukacja” autorstwa A. Stalmach – Tkacz i K. Muchy, wydawnictwa Nowa Era
 • „Żyrafa Ola i przyjaciele – program wychowania prz4edszkolengo wspomagający rozwój aktywności dzieci”, autorstwa M. Rutkowskiej i D. Piechoty, wydawnictwa Lektor Klett
  Sp. z o. o.

 Dodatkowo nauczyciele korzystają z innych innowacyjnych metod i programów wspierających rozwój dziecka:

 • „Dziecięca matematyka” autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, nakierunkowana na wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych, rozwijanie uzdolnień do uczenia się matematyki.
 • „Naturalna nauka języka” E. Czerwińskiej, która stwarza sytuacje edukacyjne zachęcające dzieci do słuchania, mówienia, czytania i pisania poprzez zabawę i twórcze działania.
 • „Metoda symultaniczno-sekwencyjna” (tzw. metoda krakowska) autorstwa Jagody Cieszyńskiej, w której podstawą nauki czytania jest odczytywanie sylab w ich różnych konfiguracjach.
 • „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, wspierająca prawidłowy rozwój dziecka poprzez techniki pracy oparte na naturalnym, optymalnym, rytmicznym ruchu człowieka.
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne, która jest metodą terapeutyczną i diagnostyczną wspomagającą całościowy rozwój małego dziecka w oparciu o ruch w kontakcie z drugą osobą
 • Elementy „Terapii ręki”, czyli program usprawniający małą motorykę dziecka, z uwzględnieniem funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni.

W „Misiu Czarodzieju” realizujemy również programy własne, opracowane przez naszych nauczycieli:

 • „Spokojni Rodzice – uśmiechnięte dzieci”- program adaptacyjny dla dzieci i rodziców, który ma na celu zniwelowanie stresu związanego z rozłąką, nowym miejscem, niewiedzą, budowanie wzajemnego zaufania.
 • „Miś uczy, bawi ,wychowuje”, opracowany przez Krystynę Smolińską. Nasz patron, pluszowy miś jest traktowany jako zabawka terapeutyczna, która potrafi nauczyć, wysłuchać i pocieszyć, a także pomóc w rozwiązywaniu dziecięcych problemów.
 • „Budowanie systemu wartości małego dziecka” jest to program opracowany przez nauczycielki naszego przedszkola: K. Borowską, I. Glinicką, K. Smolińską w ramach projektu ,,Innowacje pedagogiczne w pracy z dziećmi i rodzicami a narodowe tradycje edukacyjne” realizowanego dzięki współpracy z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci ,,SZANSA”. Celem tego programu jest przekazywanie uniwersalnych wartości moralnych: prawdy, dobra, szacunku i odpowiedzialności we współpracy z personelem przedszkola i rodzicami.
 • „Program wspomagania i korygowania rozwoju dzieci w ramach realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej”, autorstwa Izabeli Łabudzkiej, mający na celu stymulowanie rozwoju dziecka, rozwijanie i wspieranie rozwoju funkcji systemu percepcyjno – motorycznego, wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka, kształtowanie koncentracji uwagi i wyrównywanie szans edukacyjnych.

 

Kontakt

Przedszkole Nr 51 "Misia Czarodzieja"

ul. Chrzanowskiego 7
04-381 Warszawa

tel: 22 810 08 80
e-mail: p51@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.