p51 baner 01
p51 baner 1 01
p51 baner 1 02
p51 baner 02
p51 baner 03

ul. Chrzanowskiego 7
04-381 Warszawa
tel: 022 810 08 80
p51@edu.um.warszawa.pl

Aktualności

Oferta Poradni Psychologiczno - ...
30 grudnia 2020

Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu ofertę dotyczącą różnych form wsparcia psychologicznego na czas kwarantanny narodowej (tj. do ...

Bożonarodzeniowe Życzenia
30 grudnia 2020

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy złożyć Państwu 

najserdeczniejsze życzenia 

ciepła i wielkiej radości, 

niezpomomnianych chwil spędzonych w rodzinnej atmosferze.

A w Nowy Rok niech przyniesie miłość, pomyślność 

i spełnienie marzeń...

 

Linki

Deklaracja dostępności

Przedszkole rr 51 "Misia Czarodzieja"  w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://misczarodziej.pl/

Data publikacji strony 2006-11-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2020-01-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG 2.0

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 
Wyłączenia:
  • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Łabudzka, e-mail: p51@edu.um.warszawa.pl. Numer telefonu: 22 810-08-80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic W. Chrzanowskiego i Wiatracznej.
Dojścia piesze są od ulicy Wiatracznej, ul. W. Chrzanowskiego. Przejścia dla pieszych od ulicy Wiatracznej i ul. W. Chrzanowskiego nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Chodnik dla pieszych ma wydzielony pas dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 20 m: Przystanek Przeworska (kierunek: Dw. Wschodni Lubelska – Dw. Wschodni Kijowska, Nr 123).
Najbliższy przystanek tramwajowy "Rondo Wiatraczna" znajduje się w odległości 1km. 
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów od przedszkola. Dojazd na w/w miejsce od ul. W. Chrzanowskiego. 
Najbliższy postój taksówek jest na ul. Szaserów, obok Wojskowego Instytutu Medycznego.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
 
Dostępność architektoniczna budynku
Budynek przedszkola nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do przedszkola jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku. Dojście po schodach z poręczami od strony ul. W. Chrzanowskiego (8 stopni o szerokości 120 cm.). Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe (szerokość przejścia 90 cm, brak progów, stromy podjazd dla wózków prowadzący do drzwi wejściowych). Dzwonek do przedszkola umieszczony jest na wysokości 140 cm. Przejście do szatni przedszkolnej prowadzi przez wiatrołap. Szerokość wejścia do szatni 80 cm.
Sale przedszkolne znajdują się na dwóch poziomach - parterze i pierwszym piętrze. Dojście do sal na piętrze wymaga pokonania 22 schodów o szerokości 135 cm, wyjście na plac zabaw prowadzi po schodach w dół (6 schodów o szerokości 135 cm).
W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, informacji głosowych, platform, pochylni, pętli indukcyjnych, wind.
W przedszkolu nie ma ogólnodostępnej toalety. Toalety dla personelu i dla dzieci nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Kontakt

Przedszkole Nr 51 "Misia Czarodzieja"

ul. Chrzanowskiego 7
04-381 Warszawa

tel: 22 810 08 80
e-mail: p51@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.