127524055_794595107939692_7876141086518637726_n (Kopiowanie)
415180042_377535754795140_7964376666922159514_n (Kopiowanie)
416020300_377454468136602_5143610993956265444_n (Kopiowanie)
419280282_386707303877985_2998456652438516735_n (Kopiowanie)
419919489_385487837333265_6091652321447898930_n (Kopiowanie)
420196659_385487873999928_5113818103912665094_n (Kopiowanie)
421076561_389505020264880_1672273590728681732_n (Kopiowanie)
421865297_390018313546884_6302022362825190318_n (Kopiowanie)
422054854_393028806579168_8074446600935050380_n (Kopiowanie)
424611323_395327079682674_8145037954898492515_n (Kopiowanie)
424679259_402311255650923_866811975675148682_n (Kopiowanie)
424879542_402311078984274_5295074676329948837_n (Kopiowanie)
424595537_401689565713092_2624730909033084464_n (Kopiowanie)
424955198_401697602378955_2433532747580102085_n (Kopiowanie)
424958102_401688975713151_1128710054062865694_n (Kopiowanie)
431585951_425228763359172_7755108577193138524_n (Kopiowanie)
431883743_417792970769418_7716767972875607685_n (Kopiowanie)
433950910_425228480025867_1701791416224447582_n (Kopiowanie)
434028805_430568732825175_5409213799405997951_n (Kopiowanie)
434412031_433160939232621_8843522432981710346_n (Kopiowanie)
434448738_432786349270080_7994299306728608699_n (Kopiowanie)
434460789_432786575936724_1669599338444772410_n (Kopiowanie)
436426539_437483205467061_868687247945234006_n
436925241_434566305758751_7187159774572592715_n (Kopiowanie)
437755206_434566092425439_4091049650459784911_n (Kopiowanie)
437473959_440176945197687_3613841279661111748_n (Kopiowanie)
438058609_440176575197724_5515633762959825582_n (Kopiowanie)

ul. Chrzanowskiego 7
04-381 Warszawa
tel: 022 810 08 80
p51@eduwarszawa.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 51 "Misia Czarodzieja"

Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 51 "Misia Czarodzieja".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Łabudzka.
 • E-mail: p51@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 228100880

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 51 "Misia Czarodzieja" w Warszawie
 • Adres: ul. Chrzanowskiego 7
  04-381 Warszawa
 • E-mail: p51@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 228100880

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu:
Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic W. Chrzanowskiego i Wiatracznej.
Dojścia piesze są od ulicy Wiatracznej, ul. W. Chrzanowskiego. Przejścia dla pieszych od ulicy Wiatracznej i ul. W. Chrzanowskiego nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Chodnik dla pieszych ma wydzielony pas dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 20 m: Przystanek Przeworska (kierunek: Dw. Wschodni Lubelska – Dw. Wschodni Kijowska, Nr 123).
Najbliższy przystanek tramwajowy "Rondo Wiatraczna" znajduje się w odległości 1km. 
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów od przedszkola. Dojazd na w/w miejsce od ul. W. Chrzanowskiego. 
Najbliższy postój taksówek jest na ul. Szaserów, obok Wojskowego Instytutu Medycznego.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
 
Dostępność architektoniczna budynku:
Budynek przedszkola nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do przedszkola jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku. Dojście po schodach z poręczami od strony ul. W. Chrzanowskiego (8 stopni o szerokości 120 cm.). Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe (szerokość przejścia 90 cm, brak progów, stromy podjazd dla wózków prowadzący do drzwi wejściowych). Dzwonek do przedszkola umieszczony jest na wysokości 140 cm. Przejście do szatni przedszkolnej prowadzi przez wiatrołap. Szerokość wejścia do szatni 80 cm.
Sale przedszkolne znajdują się na dwóch poziomach - parterze i pierwszym piętrze. Dojście do sal na piętrze wymaga pokonania 22 schodów o szerokości 135 cm, wyjście na plac zabaw prowadzi po schodach w dół (6 schodów o szerokości 135 cm).
W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, informacji głosowych, platform, pochylni, pętli indukcyjnych, wind.
W przedszkolu nie ma ogólnodostępnej toalety. Toalety dla personelu i dla dzieci nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Przedszkole Nr 51 "Misia Czarodzieja"

ul. Chrzanowskiego 7
04-381 Warszawa

tel: 22 810 08 80
e-mail: p51@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.