Programy edukacyjne

 

Programy edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu nastawione są na wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Dziecko nabywa umiejętności porozumiewania się, zdolności rozumowania i rozwiązywania problemów, samodzielności, umiejętności zabawy i pracy, kreatywności, umiejętności poszukiwania poprzez zabawę i współpracę z innymi .
Programy edukacyjne promują twórczą postawę dziecka wobec świata.


„Rośnij z Didasko” R. Folejewskiej program wychowania przedszkolnego dostosowany do każdej grupy wiekowej.
Materiał programowy uporządkowany wokół następujących sfer rozwojowych:

  • sfera doświadczeń związanych z „ja”;
  • sfera kontaktów społecznych;
  • sfera kontaktów ze światem;
  • sfera aktywności językowej;
  • sfera reagowania emocjonalnego.

„Dziecięca matematyka” autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Realizacja tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki.

„Edukacja zdrowotna” K. Dudkiewicz i K. Kamińska.
Propaguje zdrowy i higieniczny tryb życia z nastawianiem na prawidłowe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym.

Program „Edukacji ekologicznej m. st. Warszawy dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych” ,którego koordynatorem jest Izabela Glinicka. Dzieci poprzez badanie, eksperymentowanie, odkrywanie, doświadczanie poznają otaczająca rzeczywistość. Uczą się zasad korzystania ze środowiska, w którym żyją i szacunku do niego.

W pracy z dziećmi nauczycielki stosują elementy autorskiego programu E. Czerwińskiej „Naturalna nauka języka”, który stwarza sytuacje edukacyjne zachęcające dzieci do poznawania liter.


Realizujemy również programy własne:

„Spokojni Rodzice – uśmiechnięte dzieci”- program adaptacyjny dla dzieci i rodziców, który ma na celu zniwelowanie stresu związanego z rozłąką, nowym miejscem, niewiedzą, budowanie wzajemnego zaufania.

„Miś uczy, bawi ,wychowuje” autorstwa Krystyny Smolińskiej – dyrektora naszej placówki.
Pluszowy miś jest traktowany jako zabawka terapeutyczna, która potrafi nauczyć, wysłuchać i pocieszyć, a także pomóc w rozwiązywaniu dziecięcych problemów.

„Budowanie systemu wartości małego dziecka” jest to program opracowany przez nauczycielki naszego przedszkola: K. Borowską, I. Glinicką, K. Smolińską w ramach projektu ,,Innowacje pedagogiczne w pracy z dziećmi i rodzicami a narodowe tradycje edukacyjne” realizowanego dzięki współpracy z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci ,,SZANSA”. Celem tego programu jest przekazywanie uniwersalnych wartości moralnych: prawdy, dobra, szacunku i odpowiedzialności we współpracy z personelem przedszkola i rodzicami.

Kontakt

Przedszkole Nr 51 "Misia Czarodzieja"

ul. Chrzanowskiego 7
04-381 Warszawa

tel: 22 810 08 80
e-mail: p51@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.